Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Έναρξη της επιμόρφωσης στον Καθολικό σχεδιασμό και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού