Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με τη διαδικασία των Βελτιώσεων – Οριστικών τοποθετήσεων για τοποθέτηση σε οργανικά κενά