Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση ονομαστικού Πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, τοποθέτηση εκπαιδευτικών του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου σε οργανικά κενά και υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά από τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης