Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Π.Δ.Ε. Κρήτης με θέμα: "Ο μετασχηματισμός του σχολείου στον 21ο αιώνα: Θέσεις - Αντιθέσεις - Συγκλίσεις"