Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Ορισμός υπευθύνων για τη διεξαγωγή της πιλοτικής φάσης της Διεθνούς Μελέτης για τον Εγγραμματισμό στην πληροφορική και τους Υπολογιστές –ICILS 2023