Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Διευκρίνιση για τη μοριοδότηση των ΜΣΔ για τις μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.