Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Ενημέρωση περί λειτουργίας διαδικτυακού ελέγχου γνησιότητας βεβαιώσεων που εκδίδονται από το μητρώο του ΙΕΠ (e-ΙΕΠ)