Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ