Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ