Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Ορθή επανάληψη εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ Τάξης των τμημάτων γεωπονίας του ΕΠΑ.Λ . Ελ. Βενιζέλου