Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ