Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων και διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πράξη ΠΥΣΔΕ 6 η /02-03-2022»