Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

21η Μαρτίου 2022 Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης