Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Φθηνότερα μοριακά τεστ (PCR) για Covid-19 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικά ευάλωτους πολίτες