Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων