Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΏΝ