Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Πράξη 3η/08-02-2022 του ΠΥΣΔΕ Χανίων. Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων και διαθέσεις εκπαιδευτικών