Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 539/02-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/τριας του Γυμνασίου Χώρας Σφακίων