Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «What if we just dance?/Και αν απλά χορέψουμε;» από την Α.Μ.Κ.Ε. STILL PILGRIM PARADOX για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. - σχ. έτος 2021-2022.