Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής με τίτλο: «Μαθητές πρεσβευτές πολιτισμού»