Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΙΕΠ Β ΦΆΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 06 ΠΕ 60