Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής και Καινοτομίας με τίτλο «FLL-FIRST ® FORWARD (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)»