Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Πανελλήνιος Ποιητικος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα» για το σχολικό έτος 2021-22