Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων Μουσικού Σχολείου Θερίσου και προθεσμία κατάθεσης Δήλωσης αποδοχής ή όχι υπεραριθμίας εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα - Πράξη ΠΥΣΔΕ 39η/14.10.2021