Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων και ΕΚΦΕ Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 34 η _14.9.2021»