Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 28 η _25.8.2021»