Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Ρυθμίσεις σχετικά με τις αναγγελίες και τις ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, σύμφωνα με το άρθρο 167 του N.4763/2020 (ΦΕΚ 254/21.12.2020).