Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019