Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή σε έρευνα του ΙΕΠ με θέμα τις επιπτώσεις της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης του COVID-19