Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ (Ηλεκτρικές μηχανές/ Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις/Ναυσιπλοΐα ΙΙ/ Ναυτικές μηχανές)