Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Ανακοινοποίηση Πίνακα τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών με τη διαδικασία άρσης υπεραριθμίας και Πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας