Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων