Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Επικαιροποίηση πρότασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων και υποβολή αιτήσεων για τα εναπομείναντα οργανικά κενά - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 13η_10.6.2021