Τρίτη 11 Μαΐου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ & ΚΙΛΚΙΣ