Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου Πίνακα Οργανικών Κενών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων και Πίνακα αιτήσεων για μετάθεση εκπαιδευτικών για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 8η_24.5.2021