Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Συμπληρωματική διενέργεια του 81ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» - Διοργάνωση Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας « Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» σχ. έτος 2020-2021».