Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ