Τρίτη 20 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή, μαθήτριας. Διαχείριση ενδείξεων - Πρωτόκολλο ενεργειών - Ο ρόλος του σχολείου.»