Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Νέα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου"