Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Ολοκληρώθηκαν από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής οι επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες του Νομού