Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

ΝΕΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ για την ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ