Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021