Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Ρύπανση από πλαστικά». Τετάρτη 20/01/2021 18.30 - 21.00