Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Καταβολή έκτακτης ενίσχυσης σε 2.945 μαθητευόμενους του Υ.ΠΑΙ.Θ