Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του Erasmus+