Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμη Πόλη… εξ αποστάσεως