Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινός αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων