Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Επισκέψεις συνεργασίας και υποστήριξης σχολείων - εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής πραγματοποιούνται από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής