Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΉΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 134683/Ε1/6-10-2020- 7η ΠΔΕ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ)