Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση δήλωσης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων